სტუდენტები შემეცნებით ექსკურსიაზე
2024-06-18

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის მიერ ორგანიზებულ იქნა შემეცნებითი ექსკურსია. 2022 წელს ჩარიცხული ფარმაცია ( სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტები იმყოფებოდნენ ბოტანიკურ ბაღში და  ფარმაცევტულ ქარხანაში.