პროგრამების კატალოგი

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - 2024

                                                           არქივი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - 2023 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი- 2022 წელი

დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი) - 2022 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - 2021 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - 2020 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - 2019 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - 2018 წელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი - 2017 წელი