ავტორიზაცია
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ავტორიზაციის შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგისთვის საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ

 

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგისთვის ფარმაციის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგისთვის საექთნო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგისთვის "ვეტერინარიის" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგისთვის "დენტალური საქმის ასისტირების" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ