სიახლეები
ექთნის საერთაშორისო დღე

ექთნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ კოლეჯში ამაგი გაიმართა ღონისძიება თემაზე: ეთიკისა და კომუნიკაციის როლი საექთნო საქმეში.

ვაკანსია კოლეჯში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის  სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე  2022 წლის 13 მაისიდან.

ვაკანსია კოლეჯში

  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს  კონკურსს 2022 წლის 10 მაისიდან საექთნო განათლების  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე შემდეგი მოდულების წასაკითხად:

დასაქმების ცენტრის ტრენინგი სტუდენტებისათვის

არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრმა (EDEC) კოლეჯი ამაგის სტუდენტებს ჩაუტარა შემდეგი სახის ტრენინგი:

ვაკანსია კოლეჯში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს 2022 წლის 21 იანვრიდან ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოდულის  “მეწარმეობა 3“  განხორციელებისათვის - 1 ვაკანტური ადგი

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 20-05-2022