ბიბლიოთეკარი

 

                  კოლეჯის ბიბლიოთეკარი: ნაზი პაპაშვილი

                  E-mail: n.papashvili@amagi.edu.ge

                 

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 27-09-2022