ბიბლიოთეკარი

 

                  კოლეჯის ბიბლიოთეკარი: ნინო კაპანაძე

                  E-mail: kapanadzeniniko1987@gmail.com 

                               amagisbiblioteka@gmail.com

 

                                                    ელექტრონული რესურსები - Classroom


 ფარმაცია (სააფთიაქო)

 Class code-y5nr5do

 საექთნო განათლება

Class code-oni6hmb 

ვეტერინარია

 Class code-t4sngrx

სტომატოლოგის-ასისტენტი

 Class code-to3iuzh