ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი

რუსუდან სუხიშვილი - დირექტორი info@amagi.edu.ge

სოფიო სუხიშვილი - დირექტორის მოადგილე s.sukhishvili@amagi.edu.ge

ზვიად სუხიშვილი - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი z.sukhishvili@amagi.edu.ge

ნინო დვალი - ხარისხის მენეჯერი n.dvali@amagi.edu.ge

ნინო ყაზაროვი - სასწავლო პროცესის მენეჯერი n.kazarovi@amagi.edu.ge

მაია კორინთელი - საქმისწარმოების მენეჯერი m.korinteli@amagi.edu.ge

ანა ქოთოლაშვილი - პერსონალის მართვის მენეჯერი a.kotolashvili@amagi.edu.ge

გიორგი საზანდრიშვილი - IT მენეჯერი g.sazandrishvili@amagi.edu.ge

სოფიო ჭუმბურიძე - PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი s.tchumburidze@amagi.edu.ge

ვლადიმერ სუხიშვილ - ფინანსური მენეჯერი v.sukhishvili@amagi.edu.ge

ეკატერინე ბუხრაძე - ბუღალტერი e.bukhradze@amagi.edu.ge

ივანე ბალახაშვილი - იურისტი v.balakhashvili@amagi.edu.ge

ნაზი პაპაშვილი - ბიბლიოთეკარი n.papashvili@amagi.edu.ge

ზაქარია გინტური - ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი  z.ginturi@amagi.edu.ge

მარიამ ჯოხაძე - საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი m.jokhadze@amagi.edu.ge

თამარ ელიკაშვილი- ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი t.elikashvili@amagi.edu.ge

ირინე ბერკაცაშვილი - დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი i.berkatsashvili@amagi.edu.ge

გივი თინიკაშვილი - უსაფრთხოების სპეციალისტი

მარი ჯაფარიძე -  უსაფრთხოების სპეციალისტი m.japaridze@amagi.edu.ge

დამხმარე პერსონალი

ნაირა ბადაშვილი - არქივარიუსი/მედდა  n.badashvili@amagi.edu.ge

ტატო კურდღელაშვილი - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი t.kurdgelashvili@amagi.edu.ge

ზურაბი ჯოჯიშვილი - დარაჯი

ტარიელ ნოზაძე - დარაჯი

გულნარა ცოტნიაშვილი - დამლაგებელი

ჟენია ჯანეზაშვილი - სანიტარი

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 27-09-2022