ადმინისტრაციული პერსონალი

ადმინისტრაციული პერსონალი

რუსუდან სუხიშვილი - დირექტორი info@amagi.edu.ge

სოფიო სუხიშვილი - დირექტორის მოადგილე s.sukhishvili@amagi.edu.ge

ზვიად სუხიშვილი - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი z.sukhishvili@amagi.edu.ge

ნინო დვალი - ხარისხის მენეჯერი n.dvali@amagi.edu.ge

მაია გოგიძე - სასწავლო პროცესის მენეჯერი maia.gogidze@yahoo.com

მაია ყველაშვილი - სასწავლო პროცესის სპეციალისტი maiakvelashvili84@gmail.com

მაია კორინთელი - საქმისწარმოების მენეჯერი m.korinteli@amagi.edu.ge

ანა ქოთოლაშვილი - პერსონალის მართვის მენეჯერი a.kotolashvili@amagi.edu.ge

გიორგი საზანდრიშვილი - IT მენეჯერი g.sazandrishvili@amagi.edu.ge

სოფიო ჭუმბურიძე - PR, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი s.tchumburidze@amagi.edu.ge

ვლადიმერ სუხიშვილ - ფინანსური მენეჯერი v.sukhishvili@amagi.edu.ge

ეკატერინე ბუხრაძე - ბუღალტერი e.bukhradze@amagi.edu.ge

ივანე ბალახაშვილი - იურისტი v.balakhashvili@amagi.edu.ge

ნინო კაპანაძე - ბიბლიოთეკარი kapanadzeniniko1987@gmail.com

ზაქარია გინტური - ვეტერინარიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი  z.ginturi@amagi.edu.ge

მარიამ ჯოხაძე - საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი m.jokhadze@amagi.edu.ge

თამარ ელიკაშვილი- ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი t.elikashvili@amagi.edu.ge

ირინე ბერკაცაშვილი - დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი i.berkatsashvili@amagi.edu.ge

გივი თინიკაშვილი - უსაფრთხოების სპეციალისტი

ვლადიმერ ახობაძე - შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი vakhobadze1982@gmail.com

ნაირა ბადაშვილი - მედდა/არქივარიუსი   nairabadashvili@gmail.com

 

დამხმარე პერსონალი

 

მერაბ წაველიძე - დარაჯი

გულნარა ცოტნიაშვილი - დამლაგებელი

როზა ბედოშვილი - დამლაგებელი