გერმანული დასაქმების სააგენტო კოლეჯს ესტუმრა
2024-06-17

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის საექთნო განათლების კურსდამთავრებულებს და პროფესიულ სტუდენტებს შეხვდნენ გერმანული სააგენტოს Signite Georgia წარმომადგენლები .

კოლეჯმა გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობითი მემორანდუმი დაისახა სამომავლო გეგმები.