შეხვედრა დამსაქმებლებთან
2024-01-17

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პარტნიორმა ორგანიზაციამ შპს ნუტრიმაქსმა გამართა შეხვედრა პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. დამსწრე საზოგადოებას წარმომადგენლებმა გააცნეს ნუტრიმაქსში დასაქმების გზები და შესაძლებლობები.