კოლეჯს სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ
2023-04-21

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ამაგს სტუმრობდნენ ქალაქ გორის N9 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. N 9 საჯარო სკოლის ეკო-კლუბის მოსწავლეებმა კოლეჯ ამაგს დედამიწის დღის აღსანიშნავად გადასცეს მუხის ნერგი, რომელიც დაირგვება კოლეჯი ამაგის სარეაკრეაციო გარემოში.

მოსწავლეები გაეცვნენ პროფესიულ პროგრამებს. საშუალება მიეცათ შეხვედროდნენ და ესაუბრათ დარგის სპეციალისტებთან, ჩაატარეს ცდები ლაბორატორიაში, პირველადი დახმარება აღმოუჩინეს პაციენტს. კოლეჯი ამაგი მუდმივად ზრუნავს ხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა პროფესიულ ორიენტაციას და კარიერულ დაგეგმვას და ამ მიზნით  პერიოდულ იწვევს რაიონის და რეგიონის საჯარო სკოლის უფროსკლასელებს.


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-09-2023