პროფესიული სტუდენტები სპექტაკლზე
2023-01-28

კოლეჯში 2022 წელს ჩატარებულ ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობისათვის შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული სტუდენტები  დაჯილდოვდნენ ქალაქ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატული თეატრის ბილეთებით სპექტაკლზე: " როგორ იწერება სიყვარული".


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-03-2023