თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა
2023-01-25

25  იანვარს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში ჩატარდა  თვითმმართველობის  პრეზიდენტის არჩევნები. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 52 მა პროფესიულმა სტუდენტმა. 3 კანდიდატიდან ხმათა უმრავლესობით (34 ხმა) არჩევნებში გაიმარჯვა და თვითმმართველობის პრეზიდენტი გახდა 2022 წელს  ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტი - მაია გამხუაშვილი. წარმატებას ვუსურვებთ მაიას.