პროექტის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ
2023-01-20

პროექტის „პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურიკულური აქტივობების დანერგვა და განვითარება“ - ფარგლებში „ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების გაძლიერება-დასაქმების ხელშეწყობისთვის“ კოლეჯი ამაგის პროფესიულ სტუდენტებს გადაეცათ სერტიფიკატები. პროექტი წარმატებით დასრულდა, ვულოცავთ ყველა მონაწილეს.