შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან
2022-11-17

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ვლადიმერ ახობაძისა და კოლეჯის იურისტის ივანე ბალახაშვილის მიერ ჩატარდა 2022 წელს ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებთან საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრახე შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა ვლადიმერ ახობაძემ ისაუბრა კოლეჯის შენობაში უსაფრთხოების წესების დაცვის თაობაზე კოლეჯის იურისტმა ივანე ბალახაშვილმა გააცნო პროფესიულ სტუდენტის მათი უფლებები.