შედეგები
2022-09-15

სარეგისტრაციო სისტემაში ტესტირების განრიგისა და შედეგების ფუნქციონალში ასახულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტესტირების შედეგები.

აპლიკანტებს საბოლოო შედეგები გამოუჩნდებათ შერჩევის ეტაპის (20.09.2022) დასრულების შემდგომ.

ქიმია/ბიოლოგიის ტესტის შედეგები სისტემაში დაჯამებულია და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ეთვლება იმ აპლიკანტს ვინც ორივე ტესტის ზღვარი გადალახა ცალ-ცალკე (4.5-4.5)   (მაგ. თუ ქიმიაში აიღო 4 ქულა და ბილოგიაში 5, აპლიკანტს არ ეთვლება  ზღვარი გადალახულად, რადგან  ქულა თითოეული ტესტისთვის არ უნდა იყოს 4.5-ზე ნაკლები).


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-09-2023