ვაკანსია კოლეჯში
2022-08-05

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს  კონკურსს 2022 წლის 05 აგვისტოდან შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პოზიციაზე.

 კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

  • უნდა გააჩნდეს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის ფარგლებში გაცემული  სერტიფიკატი;
  • უნდა გააჩნდეს შრომის უსაფრთხოების სფეროში მუშაობის გამოცდილება.

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის ფარგლებში გაცემული  სერტიფიკატი;
  • ცნობა შრომის უსაფრთხოების სფეროში  მუშაობის გამოცდილების შესახებ.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც კოლეჯის შენობაში (ქ. გორი, ცხინვალის გზ. 9) ასევე ელექტრონულად კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე: info@amagi.edu.ge  2022 წლის 05 სექტემბრის  ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0370 27 05 57;   


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 07-12-2022