ექთნის საერთაშორისო დღე
2022-05-13

ექთნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ კოლეჯში ამაგი გაიმართა ღონისძიება თემაზე: ეთიკისა და კომუნიკაციის როლი საექთნო საქმეში. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ: 2021 წელს ჩარიცხული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა საექთნო განათლების პროფესიული სტუდენტები  პროგრამის ხელმძღვანელი: მარიამ ჯოხაძე პროფესიული მასწავლებელი: მაია ჩადუნელი

 


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 20-05-2022