ვაკანსია კოლეჯში
2021-11-19

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის IT მენეჯერის პოზიციაზე 2021 წლის 19  ნოემბრიდან  25 ნოემბრის ჩათვლით.

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებსმინიმუმ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი

 კანონმდებლობის ცოდნა:

  • საქართველოს კონსტიტუცია;
  • „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • შრომის კოდექსი;
  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი;

  სხვა მოთხოვნები:

  • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა დადასტურებული შესაბამისი სერთიფიკატით;
  • IT  სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;

             სასურველია ინგლისურის ცოდნა A2 დონეზე; 

    კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

        ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

        ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

        გ) კომპიუტერული პროგრამების დამადსტურებელი სერთიფიკატი.

        დ)  CV.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც კოლეჯის შენობაში (ქ. გორი, ცხინვალის გზ. 9) ასევე ელექტრონულად კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე: info@amagi.edu.ge  2021 წლის 25 ნოემბრის  ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0370 27 05 57;  

 


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 14-01-2022