ვაკანსია კოლეჯში
2021-06-29

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერის პოზიციაზე 2021 წლის 30 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით.

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებსმინიმუმ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი

 კანონმდებლობის ცოდნა:

  • საქართველოს კონსტიტუცია;
  • „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;
  • შრომის კოდექსი;
  • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი;

  სხვა მოთხოვნები:

  • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა დადასტურებული შესაბამისი სერთიფიკატით;
  • პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;

             სასურველია ინგლისურის ცოდნა A2 დონეზე; 

    კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

        ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

        ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

        გ) CV.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც კოლეჯის შენობაში (ქ. გორი, ცხინვალის გზ. 9) ასევე ელექტრონულად კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე: info.college.amagi@gmail.com  2021 წლის 9 ივლისის ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0370 27 05 57;  

 


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 05-08-2022