ბოლო სიახლეები
შეხვედრა დამსაქმებლებთან

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პარტნიორმა ორგანიზაციამ შპს ნუტრიმაქსმა გამართა შეხვედრა პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით.