ბოლო სიახლეები
შედეგები

სარეგისტრაციო სისტემაში ტესტირების განრიგისა და შედეგების ფუნქციონალში ასახულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტესტირების შედეგები. აპლიკანტებს საბოლოო შედეგები გამოუჩნდებათ შერჩევის ეტაპი

ვაკანსია კოლეჯში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს  კონკურსს 2022 წლის 13 სექტემბრიდან საექთნო განათლების  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  მოდულის - კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის

ვაკანსია კოლეჯში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს  კონკურსს 2022 წლის 13  სექტემბრიდან შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პოზიციაზე.

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 27-09-2022