ბოლო სიახლეები
სტუდენტების საყურადღებოდ

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აგრძელებს დისტანციურ რეჟიმში მუშაობას ქვეყანაში შექნმნილი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე.

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-05-2020