ბოლო სიახლეები
ექთნის საერთაშორისო დღე

12 მაისს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელმა მარიამ ჯოხაძემ ჩაატარა ონლაინ შეხვედრა

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 13-05-2021