პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები


ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური პროფესიული პროგრამა

 


 

 

 

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019