ადმინისტრაცია

 

რუსუდან სუხიშვილი - დირექტორი - 599 97 27 92 – info.college.amagi@gmail.com


ნინო დვალი - ხარისხის მენეჯერი - 595 535 235 –  info.college.amagi@gmail.com


ეკატერინე ბუხრაძე - ბუღალტერი - 555 12 50 25 – ekabukhradze@gmail.com


ნინო ყაზაროვი - სასწავლო პროცესის მენეჯერი - 598 55 44 82 – n_kazarovi@mail.ru


ნინო მიხანაშვილი - პერსონალის მართვის მენეჯერი - 551 18 33 64 mixanashvili1986@mail.com


მაია კორინთელი - საქმისწარმოების მენეჯერი - 599 21 70 74 korintelim@gmail.com


თამარ ეგნატაშვილი - ბიბლიოთეკარი - 568 11 42 44 – tamar.egnatashvili@mail.ru


ანა ქოთოლაშვილი - IT მენეჯერი - 595 33 16 44 – akotolashvili@gmail.com


მარინე ეგნატაშვილი - ექიმი - 599 15 97 74 – sofiamkurnali@gmail.com

ჯემალ ნოზაძე - უსაფრთხოების თანამშრომელი - 0 370 27 05 56

იოსებ ლომიძე - უსაფრთხოების თანამშრომელი - 0 370 27 05 56

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-04-2019