ბიბლიოთეკის გამგე

         

 

                               თამარ ეგნატაშვილი

             E-mail: tamaregnatashvili@yahoo.com  

                          Mobile: +995 568 11 42 44

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019