სტრატეგია

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის"  ერთწლიანი  სამოქმედო გეგმა

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" განვითარების ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" სამოქმედო გეგმის შეფასების ანალიზი 2017-2018

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" 2018-2019 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019