სტრატეგია

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" სტრატეგიული განვითარების ერთწლიანი გეგმა

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" განვითარების ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" 2018-2019 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სამოქმედო გეგმის შეფასების ანალიზი 2017-2018

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 14-03-2019