სტრატეგია

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" სტრატეგიული განვითარების ერთწლიანი გეგმა

 

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ამაგის" სტრატეგიული განვითარების ექვსწლიანი გეგმა


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-09-2018