პროგრამების კატალოგი


შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის  პროფესიული მილევადი საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა

 


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-10-2018