პროგრამების კატალოგი


შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის  პროფესიული მილევადი საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

 


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-06-2019