შეხვედრა თსუ-ს პროფესიული განათლების ცენტრში
2020-02-13

თსუ-ს პროფესიული განათლების ცენტრში შედგა შეხვედრა კერძო და სახელმწიფო კოლეჯების წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე განხილული იყო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების პროექტი.

თსუ -ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა ქალბატონმა ირმა გრძელიძემ ისაუბრა უნივერსიტეტში დაგეგმილ ღონისძიებებზე რომელიც გათვლილია პროფესიული განათლების ხარისხის ამაღლებაზე.

თსუ- ს პროფესიული განათლების ცენტრის დირექტორის მოადგილემ ლევან წიქარიძემ წარმოადგინა პროექტი, რომელიც გათვლილია ელექტრონული პლათფორმის შექმნაზე.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-09-2020