პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის
2019-12-24

23 დეკემბერს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შედგა საკონსულტაციო შეხვედრა " პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის“ პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საკონსულტაციო შეხვედრას ესწრებოდნენ პროფესიული საგამანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები და პროფესიული განათლების მასწავლებლები.
აღნიშნული შეხვედრა გაერთიანებული სამეფოს კარგი მმართველობის ფონდის დაფინანსებით და მსოფლიო ბანკის მიერ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 16-07-2020