პროფესიული ტესტირება ჩატარდა
2019-10-30

27 ოქტომბერს ჩატარდა პროფესიული პროგრამების ტესტირება ვეტერინარიის  პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირებული სტუდენტებისათვის. პროფესიული ტესტირება  ჩატარდა კომპიუტერულად. ტესტი  შედგებოდა პროფესიული უნარებისა და ქიმია-ბიოლოგიის  ნაწილისაგან. დაფინანსების მოპოვების მიზნით კონკურსანტმა ტესტირებაზე პროფესიული უნარებისა და საგნის ტესტის ჯამური მაქსიმალური ქულის 25 %-ზე მეტი უნდა დააგროვოს. 


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-01-2020