შეხვედრა განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრში
2019-09-27

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2019 წლის შემოდგომის მიღების მიზნით, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში, კერძო პროფესიულ კოლეჯებს ჩაუტარდათ ტრენინგი სპეციალური პროგრამის (ანკეტა-კითხვარის) შევსების მიზნით.
ტრენინგი გაიარა 15 კერძო პროფესიული პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენელმა.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-02-2020