შეხვედრა პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალთან
2019-09-10

განხილული იქნა გასული წლის მუშაობის შედეგები და 2019-2020 სასწავლო წლის ძირითადი მოთხოვნები. კოლეჯის იურისტმა ბატონმა ივანე ბალახაშვილმა მიულოცა პროფესიული განათლების მასწავლებლებს პროფესიული პროგრამების წარმატებით დამატება საგანმანათლებლო პროგრამების „საექთნო განათლება“, „ფარმაცია (სააფთიაქო)და ვეტერინარია.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 21-02-2020