სამუშაო შეხვედრა
2019-07-24

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და კერძო კოლეჯების ასოციაციის ხელშეწყობით, ავტორიზაციის ახალი დებულებისა და სტანდარტების განხილვის მიზნით  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 06-12-2019