ტრენინგი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის
2019-06-06

4 ივნისს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული მასწავლებლებისათვის და პრაქტიკის ინსტრუქტორებისათვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე - შეფასების სისტემა მოდულურ პროგრამებში. ტრენინგ უძღვებოდა ხარისხის მენეჯერი ნინო დვალი.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 06-12-2019