ტრენინგი არაფორმალური განათლების შესახებ
2019-05-23

21 და 22 მაისს ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა არაფორმალური განათლების ტრენინგ კურსი სადაც ესწრებოდა ხარისხის მენეჯერი ნინო დვალი.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 06-12-2019