მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტები პრაქტიკას გაივლიან
2019-05-06

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიული სტუდენტებს საინფორმაციო შეხვედრა მოუწყო სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის იურისტმა ბატონმა კოკა გოცაძემ.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019