ტრენინგი კერძო დაწესებულების ბუღალტრებისათვის
2019-04-22

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ბუღალტერმა  ეკატერინე ბუხრაძემ მონაწილეობა მიიღო გორში გამართულ სამუშაო შეხვედრა/ტრენინგზე,  რომლის თემა იყო „ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის მომზადება“. ტრენინგს 200 ზე მეტი გორში რეგისტრირებული ბუღალტერი ესწრებოდა. შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რომ ტრენინგის ორგანიზატორის - „ევროპული ცენტრის“ მიერ შემუშავებული პრაქტიკული და დეტალური მიდგომა ანგარიშგებების მომზადების ნაწილში სრულიად ემთხვევა იმ მოლოდინებსა და დაკვეთას, რაც მოქმედ ბუღალტრებს სჭირდებათ. ტრენინგების ჩატარება გაგრძელდება ქვეყნის მასშტაბით.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019