ტრენინგი პროფესიული პედაგოგებისთვის
2019-02-25

დღეს  საზოგადოებრივი კოლეჯში „ამაგი” ჩატარდა პროფესიულ მასწავლებელთათვის ტრენინგი თემაზე ,,მოდულური არსი და რეკომენდაციები". ტრენინგს უძღვებოდა კოლეჯის ხარისხის მენეჯერი - ნინო დვალი. პროფესიული მასწავლებლებისათვის მომზადდა სლაიდ შოუ, სადაც დეტალურად იყო მოცემული მოდულის არსი, სტრუქტურა, მიდგომები და რეკომენდაციები.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019