შეხვედრა განათლების ხარისხის ცენტრში
2018-12-24

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  შედგა შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტებში ბოლო პერიოდში  განხორციელებულ ცვლილებებთან  დაკავშირებით. შეხვედრას დაესწრო საზოგადოებრივი კოლეჯი „ამაგის“ ხარისხის მენეჯერი - ნინო დვალი.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-06-2019