წარმატებით დასაქმებული კურსდამთავრებულები
2018-11-09

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ფარმაცევტის თანაშემწის პროფესიული პროგრამის 2018 წლის კურსდამთავრებულების 50 % წარმატებით დასაქმდნენ აფთიაქებში. კოლეჯის მისია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც კონკურენტუნარიანნი იქნებიან 
შრომის ბაზარზე შესრულებულია. მათ წარმოაჩინეს თავი როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული ცოდნით და უნარჩვევით. სასიხარულოა ასეთი მაჩვენებელი. წარმატებას ვუსურვებთ ჩვენს მომავალ თაობას.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-04-2019