მიღება პროფესიულ პროგრამებზე
2018-08-09

საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე: პრაქტიკოსი ექთანი; ფარმაცევტის თანაშემწე; ექთნის თანაშემწე; კოლეჯი მზად არის დაიმატოს შემდეგი სპეციალობები: ბაგა-ბაღის აღმზრდელი; ინფორმაციული ტექნოლოგიები; საფინანსო სერვისები (საბანკო). დამატები ინფორმაციისათვის მიმართეთ კოლეჯის ადმინისტრაციას.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 15-05-2019