მონაწილეობა ვერიფიკაციის პროცესში
2018-06-30

28 ივნისს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიულმა მასწავლებელმა მარიამ ჯოხაძემ მონაწილეობა მიიღო ვერიფიკაციის პილოტირების პროექტში, რომელიც ჩატარდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრში ტრენერის - ნინო ხითარიშვილის მიერ.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-06-2019