მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის
2018-05-25

24 მაისს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით „მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა შიდა მხარდაჭერის ჯგუფების ფუნქციონირების შესახებ.

საზოგადოებრივმა კოლეჯმა ამაგმა ა/წ 29 იანვარს გაიარა ავტორიზაცია და დაიმატა მოდულური პროგრამა პრაქტიკოსი ექთანი .კოლეჯი აქტიურად განაგრძობს განვითარებას. აღნიშნულ შეხვედრაზე გავეცანით ახალ მიდგომებს მოდულური პროგრამების დანერგვის შიდა მხარდაჭერის ჯგუფების ფუნქციებას და მხარდაჭერის კითხვარებს .გავიზიარეთ საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 19-06-2019