ტრენინგები პროფესიული სტუდენტებისათვის
2023-04-26

19 და 26 აპრილს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენინგები თემაზე: ეფექტური კომუნიკაციის უნარები და თვითპეზენაცია და გასაუბრება დამსაქმებლებთან. ტრენინგი ჩაატარა კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებელმა,  ფსიქოლოგმა - მაია ჩადუნელმა.