გამოფენა კოლეჯში
2023-03-16

15 მარტს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში გაიმართა გამოფენა, სადაც პროფესიულმა სტუდენტებმა გამოიტანეს ხელნაკეთი ნივთები და ნახატები. გამოფენას დაესწრნენ კოლეჯი ამაგის დირექცია, პროფესიული მასწავლებლები და მოწვეული სტუმრები.


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 17-03-2023