პერსონალის ყოველწლიური საქმიანობის შეფასება
2022-12-23

21 და 22 დეკემბერს ჩატარდა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პერსონალის (მათ შორის პროფესიული განათლების მასწავლებლების) გასული წლის საქმიანობის შეფასება. შეფასება ჩაატარა დირექტორის ბრძანებით შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ დირექტორი, დირექოტრის მოადგილე და პერსონალის მართვის მენეჯერი.


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 25-01-2023