პროფესული სტუდენტები დარგობრივ კონფერენციაზე
2022-12-25

24 დეკემბერს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის დენტალური საქმის ასისტირება (სტომატოლოგის ასისტენტი) პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები ესწრებოდნენ ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგს თემაზე: დეზინფექცია სტერილიზაცია სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში. პროგრამის ხელმძღვანელმა ირინე ბერკაცაშვილმა და დირექტორის მოადგილემ სოფიო სუხიშვილმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დენტალური საქმის ასისტირების პროფესიული პროგრამა, რომელიც საქართველოში პირველად ხორციელდება კოლეჯ ამაგში.


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 25-01-2023