ვაკანსია კოლეჯში
2022-05-13

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის სასწავლო პროცესის  სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე  2022 წლის 13 მაისიდან.

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

ა) მინიმუმ პროფესიული განათლების კვალიფიკაცია; 

ბ) კანონმდებლობის ცოდნა: (საქართველოს კონსტიტუცია; „პროფესიული განათლების შესახებ“

 საქართველოს კანონი; შრომის კოდექსი; საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავი)

 გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (სამომხმარებლო დონეზე);

 დ) სასურველია ინგლისურის ცოდნა A2 დონეზე;

 კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 ა) CV;

 ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 გ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ) ცნობა სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის  ნასამართლეობის შესახებ.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც კოლეჯის შენობაში (ქ. გორი, ცხინვალის გზ. 9) ასევე ელექტრონულად კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე: info@amagi.edu.ge  2022 წლის 20 მაისის  ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0370 27 05 57;   


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 20-05-2022