თანამშრომელთა ყოველწლიური შეფასება
2021-12-27

23 -24 დეკემბერს კოლეჯში მიმდინარეობდა ადმინისტრაციის თანამშრომლების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების ყოველწლიური შეფასება. შეფასება ჩატარდა სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ, რომელსაც თავმჯდომარეობდა კოლეჯის დირექტორი. ორდღიანი გასაუბრების შემდეგ აღნიშნული პროცესი კომისიის მიერ  დადებითად შეფასდა.


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 14-01-2022