ვაკანსია კოლეჯში
2021-10-18

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი 2021 წლის 18 ოქტომბრიდან აცხადებს კონკურსს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლების შემდეგ პოზიციებზე:

 )კბილის ტექნიკოსი – 3 ვაკანტური ადგილი;

) ექიმი-სტომატოლოგი - 3 ვაკანტური ადგილი;

 

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს

ა)უნდა გააჩნდეს უმაღლესი განათლება ან პროფესიული განათლების მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია იმ სფეროში, რომელ პროფესიულ მოდულსაც ახორციელებს, ან გააჩნია სამუშაო გამოცდილება იმ სფეროში, რომელ პროფესიულ მოდულს/მოდულებსაც ახორციელებს.

ბ)ფლობდეს ქართულ ენას C1 დონეზე (სასურველია);

გ)ფლობდეს კომპიუტერულ  პროგრამებს (სასურველია):

MS word (დამაკმაყოფილებელი),

MS Power Point (დამაკმაყოფილებელი).

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ)განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც კოლეჯის შენობაში (ქ. გორი, ცხინვალის გზ. 9) ასევე ელექტრონულად კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე: info.college.amagi@gmail.com  2021 წლის 22 ოქტომბრის  ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0370 27 05 57;   


© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 26-11-2021