ტრენინგი კოლეჯის ადმინისტრაციისათვის
2021-07-09

2021 წლის 5-7 ივლისს  შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის მიმდინარეობდა ტრენინგი თემაზე „რეკომენდაციები და განმარტებები პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებთან დაკავშირებით“. ტრენინგს უძღვებოდა ტრენერი - თამარ რემიშვილი.


© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 05-08-2022