ვაკანსია კოლეჯში
2022-08-25

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს  კონკურსს 2022 წლის 25 აგვისტოდან საექთნო განათლების  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე შემდეგი მოდულების წასაკითხად:

  • კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია -1 ვაკანტური ადგილი;
  • გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები - 1 ვაკანტური ადგილი;
  • დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში- 1 ვაკანტური ადგილი.

 

 კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

  • უნდა გააჩნდეს უმაღლესი განათლება ან პროფესიული განათლების მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია იმ სფეროში, რომელ პროფესიულ მოდულსაც ახორციელებს, ან გააჩნია სამუშაო გამოცდილება იმ სფეროში, რომელ პროფესიულ მოდულს/მოდულებსაც ახორციელებს.

უნდა გააჩნდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია მოდულის მიხედვით:  

  • კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზია კვალიფიკაციაკრიტიკული მედიცინის და გადაუდებელი განყოფილების მედდა;
  • გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები - კვალიფიკაცია: კრიტიკული მედიცინის და გადაუდებელი განყოფილების მედდა  ან  ექიმი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მედდა ან ექიმი;
  • დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში-კვალიფიკაციაექიმი;

 

ფლობდეს კომპიუტერულ  პროგრამებს (სასურველია):

MS word (დამაკმაყოფილებელი),

MS Power Point (დამაკმაყოფილებელი).

 

კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც კოლეჯის შენობაში (ქ. გორი, ცხინვალის გზ. 9) ასევე ელექტრონულად კოლეჯის ოფიციალურ ფოსტაზე: info@amagi.edu.ge  2022 წლის 31 აგვისტოს  ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0370 27 05 57;   

 


© Copyright 2012.

Web page creation date: 20-09-2012
Web page last update: 07-12-2022